Over

Studievereniging Letterlijk en Figuurlijk wil iets toevoegen aan je studie Journalistiek. Dat doen we sinds 2004, voor elke student van de School voor Journalistiek in Utrecht. Gedoe met contributie of papierwerk is niet nodig: elke SvJ-student is automatisch lid. Daardoor telt LeF meer dan 1200 leden.

LeF bestaat uit vier commissies. Zo organiseren de mensen van het Bonusprogramma elke donderdag een interview met een journalist en verzorgt de reiscommissie eens of twee keer per jaar een reis naar het buitenland. Wat ze allemaal precies doen, lees je op de afzonderlijke pagina’s van de commissies.

LeF overlegt
Het bestuurlijk orgaan van LeF bestaat uit de algemeen voorzitter, de commissaris promotie en de commissaris extern. Zij overleggen onderling over de koers, maar praten ook met andere studieverenigingen en met de Hogeschool Utrecht. LeF is geen onderdeel van de hogeschool en is dus vrij zelf invulling te geven aan alle werkzaamheden en activiteiten.

LeF zoekt talent
Zonder actieve studenten zou LeF niet zo’n sterke vereniging zijn als nu het geval is. Daarbij moet wel constant gedacht worden aan de toekomst. In het ideale geval blijft een student immers maar vier jaar hangen op de school. Voor het Bonusprogramma, de reiscommissie en de activiteitencommissie zoeken we aan het eind van elk jaar nieuwe mensen. Houd daarvoor de posters op school en de Facebook-pagina in de gaten. Denk je ergens anders goed in te zijn? Heb je een leuk idee voor een activiteit? Of ben je extreem bedreven in het vinden van sponsoren? Neem dan contact met ons op.